Over de auto op de zaak is al heel veel gezegd en geschreven, toch is dit een onderwerp waar veel misverstanden over blijven bestaan. Voor mij reden om dit eens uit te lichten. We zoomen in op de auto op de zaak voor IB ondernemers. De berekening voor de B.V. is in de basis hetzelfde. Waar de bijtelling bij IB ondernemers bij de jaaraangifte verwerkt wordt is dit in de B.V. iedere maand bij het doen van de aangifte loonheffing.

Om te beginnen een aantal algemene opmerkingen:
In principe mag je de auto altijd op de zaak zetten. De belastingdienst eist dat je deze auto voor minimaal 10% zakelijk gebruikt, in de meeste gevallen zal dit wel het geval zijn. Maar is het op de zaak zetten van de auto altijd voordelig? In het geval van de aanschaf van een nieuwe auto is het antwoord vrijwel altijd ja. Wanneer jij niet privé wilt rijden met een gebruikte auto geldt hetzelfde. Wanneer jij een kilometeradministratie bijhoudt mag je maximaal 500 kilometer privé rijden, deze kilometeradministratie moet je net als de rest van de administratie 7 jaar bewaren. Bij de nieuwe auto en de auto zonder privé gebruik zijn we snel klaar met rekenen. Voor de verdere opties is het goed om onderstaande 6 stappen te doorlopen.
Mijn eigen Citroën is in een eerder blog al ter sprake gekomen, in onderstaande stappen heb ik deze auto ook weer als voorbeeld gebruikt.

Stap 1: Schat in hoeveel kilometer jij gaat rijden
Het is van belang om een inschatting van de jaarlijks te rijden kilometers te maken. Hierin moeten we onderscheid maken tussen zakelijke kilometers en privé kilometers. Mijn ouders wonen in Friesland, ongeveer 130 kilometer van mijn woonplaats Bunschoten-Spakenburg. Hiernaast ben ik regelmatig voor het voetbal op pad. Uitpotjes van S.V. Spakenburg pak ik eigenlijk nooit meer mee maar als begeleider van het G-team van CJVV maak ik wel de nodige kilometers. Dit, maar ook bijvoorbeeld het wel of niet met de auto op vakantie gaan, zijn zaken om rekening mee te houden. Zakelijk gezien heb ik mijn klanten niet alleen in de regio. Ik moet dus ook rekening houden met een x aantal zakelijke kilometers. Ik kom dan ook op een inschatting van 10.000 zakelijke en 10.000 privé kilometers per jaar.

Stap 2: Breng de verschillende autokosten in kaart
Nu we weten hoeveel kilometer er ongeveer gereden wordt op jaarbasis kunnen we ook een inschatting maken van de verschillende autokosten. Hieronder als voorbeeld weergegeven:

  • Motorrijtuigenbelasting € 600 per jaar;
  • Verzekering € 400 per jaar;
  • Brandstof, uitgaande van 20.000 kilometer en een verbruik van 1 op 15 hebben we 1.333 liter brandstof nodig. Wanneer we hiervoor € 1,60 per liter voor pakken (exclusief BTW!) komen we uit op een bedrag van € 2.133. We ronden af naar € 2.100.
  • Afschrijving, in dit voorbeeld gaan we uit van een aanschafwaarde van € 10.000. Het gaat hier om een marge-auto. In deze aanschafprijs zit geen BTW. Dit bedrag schrijven we over 5 jaar af, de restwaarde laten we in dit voorbeeld even buiten beschouwing. Afschrijving per jaar € 2.000.
  • Onderhoud: deze is het moeilijkste om in te schatten. We gaan nu even uit van € 100 exclusief BTW per maand. € 1.200 per jaar.

De totale jaarlijkse kosten komen hiermee op € 6.300.

Stap 3: Check de fiscale waarde
De grondslag voor de bijtelling is de fiscale waarde. Deze is als cataloguswaarde terug te vinden op www.rdw.nl. Dit kan ook best leuk zijn om de waarde van die veel te grote auto te checken waar je buurman of concullega ineens  mee langs komt rijden. Mijn Citroen C4 met kenteken 73-RFV-5 heeft bijvoorbeeld een fiscale waarde van € 21.390. Ik heb de auto 2e hands aangeschaft en heb dit er dus zelf gelukkig niet voor betaald. De auto heeft een grote kofferbak maar verder is hij nou niet bepaald heel bijzonder.

Stap 4: Bereken de bijtelling
Bij een 2e hands auto is de fiscale waarde niet de waarde die je voor die auto betaald hebt, toch is de fiscale waarde de grondslag voor de bijtelling. Wanneer je de auto zakelijk aanschaft en er voor kiest om meer dan 500 kilometer privé te rijden heb je te maken met deze bijtelling. In Nederland geldt op dit moment een bijtelling van 22% voor auto’s met meer dan 0 gram uitstoot. We blijven even rekenen met mijn eigen auto. Mocht ik er voor gekozen hebben om de auto zakelijk te rijden zou de bijtelling dus 22% bedragen van € 21.390: een bijtelling van € 4.706.

Stap 5: Bepaal de grootste aftrekpost
Bij stap 2 hebben we de totale jaarlijkse kosten bepaald op € 6.300. De bijtelling is een correctie op deze kosten. Deze € 6.300 verminderd met de bijtelling van € 4.706 is de uiteindelijke aftrekpost: € 1.594.
Wanneer je ervoor kiest om de auto niet op de zaak te zetten mag jij als privépersoon een kilometervergoeding declareren bij jouw onderneming. Deze vergoeding van € 0,19 per kilometer maal de 10.000 zakelijke kilometers levert in mijn geval een aftrekpost van € 1.900 op. Het is in mijn geval kijkend naar de aftrekpost dus gunstiger om de auto als privé persoon aan te schaffen. 

Stap 6: Beoordeel de BTW
Naast de aftrekpost zoals hierboven uitgewerkt speelt ook de BTW een rol. Zo is de BTW op brandstof- en onderhoudskosten terug te vragen. In mijn geval is er sprake van een marge-auto en heb ik bij de aanschaf geen BTW betaald. Wanneer dit niet het geval is kan je bij de aankoop van de auto een behoorlijk bedrag aan BTW terugvragen. Tegenover deze BTW die je terug kan vragen staat dat er jaarlijks een bedrag aan BTW betaald moet worden voor het privé gebruik. Het gaat dan om 1,5% (marge-auto) of 2,7% (BTW-auto om die grote teruggave deels weer terug te betalen) over de fiscale waarde zoals onder stap 3 beschreven.

Ook wanneer je de auto in privé hebt aangeschaft mag je een deel van de BTW terugvragen. In mijn geval 50% van de BTW omdat de verhouding tussen mijn zakelijke en privé kilometers 50%/50% is.
Om te voorkomen dat het één grote rekensom wordt in dit blog werk ik deze niet helemaal uit. In mijn geval scheelt het € 25 per jaar. De aanschaf van de auto als privé persoon blijft voor mij de meest voordelige.

Conclusie
In dit voorbeeld komt duidelijk naar voren dat de aanschaf van de auto in privé voordeliger is. Bij een 2e hands auto is dit vaak het geval. Dit kan best wel veel geld schelen op jaarbasis. Een overwogen keuze is dus nogal van belang.

Dit voorbeeld had grotendeels betrekking op mijn eigen situatie. Ik ben dan ook blij  6 jaar geleden de keuze gemaakt te hebben voor aanschaf in privé. In de praktijk zien we dit te vaak mis gaan. Het wordt vaak als een vanzelfsprekendheid gezien dat de auto op de zaak voordeliger is. Dit is vaak niet het geval. Bovenstaande 6 stappen zijn niet alles omvattend maar geven je wel een behoorlijke zet de goede richting in. Hopelijk heb je hier dan ook wat aan mocht je voor de aanschaf van een auto staan. Neem ook gerust contact met me op wanneer dit toch wat teveel stappen en cijfertjes voor je zijn. 

Tot slot nog even wat weetjes

Fiets op de zaak
Ook voor de fiets op de zaak geldt dat je deze minimaal 10% zakelijk moet rijden. De bijtelling voor de fiets is 7%. Los van financieel aantrekkelijk ook erg milieubewust.

Elektrische auto
De bijtelling van de elektrische auto is stijgende. In 2021 bedraagt de bijtelling 12% over de eerste € 40.000 en vervolgens 22%. In 2022 is de bijtelling 16% over de eerste € 40.000 en vervolgens 22%.
Financieel is dit niet meer zo aantrekkelijk als dat het was. Dat er meer goedkopere modellen op de markt komen maakt het nog wel het overwegen waard.

Youngtimer
Dit is een auto van 15 jaar of ouder. De bijtelling bereken je over de actuele waarde en niet over de oorspronkelijke nieuwprijs. Het bijtellingspercentage bedraagt 35%. Doordat de actuele waarde/lees de aanschafwaarde een stuk lager ligt dan de fiscale waarde zoals hierboven beschreven is zorgt dit voor een stuk lagere bijtelling waardoor je sneller tot de keuze van zakelijke aanschaf komt.

Kennis(makings)sessie inplannen